AED aanwezig

AED aanwezig

Botha beschikt sinds kort over een automatische defibrillator. 

Dat is een toestel om elektrische schokken toe te dienen aan mensen die getroffen worden door een hartfalen.

Het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers ligt ons na aan het hart. In het geval van een plots hartfalen bij een medewerker of bezoeker kunnen we nu snel handelen. 

Het apparaat is heel eenvoudig te bedienen: niemand kan er dus een levensbedreigende fout mee begaan.