Word jij één van onze nieuwe bouwstenen? Bekijk onze vacatures
Botha kijkt 185 jaar terug!

Botha kijkt 185 jaar terug!

Botha vindt zijn oorsprong 185 jaar terug op de exacte locatie van het huidige bedrijf. Hoewel 185 jaar geen jubileum is, lijkt het ons de moeite waard om de rijke geschiedenis samen te vatten.

De website www.botha185jaar.be licht elke maand een tipje van de historische sluier. Sterk doorweven met de lokale geschiedenis zijn er enkele periodes die bepalend geweest zijn voor de onderneming.

Campagne

Om de campagne kracht bij te zetten, zullen enkele acties in het kader staan van 185 jaar Botha. Niet alleen is 185 jaar een tijdspanne waarin de onderneming heel wat geëvolueerd is, ook de mens en zijn omgeving zijn haast onherkenbaar veranderd.

Die acties zullen daar een luchtig licht op schijnen. Hou ook zeker de Facebookpagina in de gaten voor updates en acties van 185 jaar Botha!