Word jij één van onze nieuwe bouwstenen? Bekijk onze vacatures
S-peil vervangt het K-peil

S-peil vervangt het K-peil

De S-peileis treedt in werking voor wooneenheden van dossiers met vergunningsaanvraagdatum of melding vanaf 1 januari 2018. Er wordt een S-peil berekend per wooneenheid, dus per appartement en niet voor het appartementsgebouw.

Wat is het S-peil?

Het ’S-Peil’ is een indicator die alle energetische kwaliteiten van de gebouwschil, zowel de winsten als de verliezen, gelijkwaardig evalueert ten opzichte van de vormefficiëntie. Het S-peil hangt af van:

 • de isolatie van de schildelen
 • de luchtdichtheid van het gebouw
 • invloed van de bouwknopen
 • impact van de zonnewinsten

Het S-peil bepaalt hoeveel energie de wooneenheid zal nodig hebben om de temperatuur van de woning op peil te houden. Hoe minder energie nodig is en hoe efficiënter de vorm, hoe lager het S-peil. Het S-peil geldt per wooneenheid.

Hoe lager het S-peil, hoe beter het dus gesteld is met de schil van uw woning – energetisch gezien.

S-peileis

De S-peileis treedt in werking voor wooneenheden van dossiers met vergunningsaanvraagdatum of melding vanaf 1 januari 2018. Er wordt een S-peil berekend per wooneenheid, dus per appartement en niet voor het appartementsgebouw.

De S-peileis start met S31 voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018. Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten aan S28 voldoen.

Voor renovaties geldt geen S-peileis.

Aandachtspunten voor het behalen van een laag S-peil

Voor een laag S-peil moet u aandacht besteden aan:

 • de luchtdichtheid van de woning
 • de isolatie van de schildelen
 • de invloed van de bouwknopen (Een bouwknoop is een plaats in de gebouwschil waar extra warmteverlies kan optreden, ook wel ‘koudebrug’ genoemd. Als u aandacht schenkt aan een koudebrugarme detaillering en een correcte uitvoering, kunt u in principe niet meer spreken van een 'koudebrug'. Daarom hanteert de Vlaamse overheid de term ‘bouwknoop’.)
 • de impact van de zonnewinsten
 • de grootte en de oriëntatie van de vensters
 • een doordacht percentage glasoppervlakte ten opzichte van de vloeroppervlakte
 • de aanwezigheid van gebouwgebonden beschaduwingselementen
 • de aanwezigheid van thermische massa
 • de vormefficiëntie van de geometrie (afhankelijk van de typologie ‘open’, ‘halfopen’, ‘gesloten’ en de vorm van het gebouw).

Vooral de luchtdichtheid, de verhouding glas-vloeroppervlakte en de vormefficiëntie zijn cruciale parameters voor het behalen van een laag S-peil. Als u voor deze parameters naar gemiddelde waarden streeft en zorgt voor een goede isolatie, is S31 zeker haalbaar.

Binnen de bovenstaande parameters is er keuzevrijheid. De bouwheer en de ontwerper kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een grotere glas-vloerverhouding dan energetisch optimaal is. S31 is dan haalbaar, mits zij extra aandacht besteden aan bijvoorbeeld zonnewering. Luchtdichtheid speelt ook een belangrijke rol. Elke woning moet, om een voldoende laag S-peil te behalen, een luchtdichtheidstest laten uitvoeren. Rekenen met de waarde bij ontstentenis, is geen optie meer.

Nu al de S-peileis van 2021 nastreven, namelijk S28, is mogelijk als de woning voor luchtdichtheid, vormefficiëntie of voor de glas-vloerverhouding beter dan gemiddeld scoort.

Bron en meer informatie: Energie sparen, onderdeel van 'Vlaanderen is energie'